ΝΕΟΝ 2013 – 2023 | 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Με επίκεντρο την Πόλη και με σκοπό τη διάδοση της τέχνης σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, ο οργανισμός ΝΕΟΝ εισήγαγε έναν καινοτόμο τρόπο λειτουργίας και υποστήριξε ένθερμα τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εδώ και 10 χρόνια, απηχώντας τη φιλοσοφία του ιδρυτή του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, ο ΝΕΟΝ αναπτύσσει ένα μοντέλο εμπλοκής των πολιτών και συμμετοχής των καλλιτεχνών και συνεργάζεται με δημόσιους και άλλους πολιτιστικούς φορείς για να αναδείξει την σύγχρονη τέχνη στο δημόσιο χώρο ως μέσο αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και της καθημερινότητας του πολίτη.