Ο ΝΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Μετά από τρία χρόνια παραμονής στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της οδού Λένορμαν και την διοργάνωση δύο διεθνούς εμβέλειας εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, ο οργανισμός ΝΕΟΝ επιστρέφει στη Βουλή των Ελλήνων τον νέο αυτό χώρο, ανακαινισμένο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και διεθνώς ως ένα νέο κέντρο σύγχρονου πολιτισμού μέσα στον αστικό ιστό