ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ PORTALS | ΠΥΛΗ

Ο κατάλογος της έκθεσης Portals | Πύλη είναι πλέον διαθέσιμος στο Πωλητήριο του NEON που λειτουργεί εντός του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Διατίθεται σε ελληνική και σε αγγλική έκδοση και περιλαμβάνει εισαγωγικά κείμενα, αναλύσεις των δύο επιμελητριών, ενώ παρουσιάζονται όλοι οι καλλιτέχνες με αναλυτικά επεξηγηματικά κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Το Πωλητήριο λειτουργεί στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο κατά τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης.