FOLLOW US   

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ PERFORMANCE ΚΑΙ DANCE PRODUCTIONS 2021/2022

1. Υπάρχει καταληκτική ώρα κατάθεσης των αιτήσεων;

Η καταληκτική ώρα κατάθεσης των αιτήσεων είναι 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, της καταληκτικής ημερομηνίας που αναφέρεται στην προκήρυξη (3 Μαρτίου 2021).

2. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης;

α.Επιλέξτε την κατηγορία επιχορήγησης για την οποία θέλετε να υποβάλετε αίτηση (Εκθέσεις Σύγχρονης Τέχνης ή Παραγωγή Performance & Dance Production) και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.

β.Εξετάστε προσεκτικά την αίτησή σας και όλα τα συνημμένα αρχεία πριν υποβάλλετε τη φόρμα.

γ.Θα λάβετε ένα email που επιβεβαιώνει την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας. Σε περίπτωση που δεν λάβετε ένα τέτοιο μήνυμα, ελέγξτε τους φακέλους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Αν δεν έχετε λάβει email επιβεβαίωσης σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο grants@neon.org.gr.

δ.Στο email επιβεβαίωσης θα λάβετε και αντίγραφο της αίτησης σας. Σας παρακαλούμε ελέγξτε το προσεκτικά και στη περίπτωση που υπάρχουν τυχόν σφάλματα, επικοινωνήστε μαζί μας μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο grants@neon.org.gr. Δεν γίνεται δεκτή καμία τροποποίηση της αίτησης μετά την καταληκτική ώρα κατάθεσης των αιτήσεων (3 Μαρτίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας).

3. Είναι εφικτό να υποβληθούν πάνω από μια αιτήσεις, μία για κάθε κατηγορία επιχορήγησης ή μία συνολική και για όλες τις περιπτώσεις;

Kάθε αιτούμενος/η έχει τη δυνατότητα να καταθέσει μια πρόταση ανά κατηγορία επιχορήγησης.

4. Είναι δυνατόν να υποβληθεί η αίτηση εντός προθεσμίας και πολύ άμεσα να κατατεθούν συμπληρωματικά έγγραφα με τα στοιχεία που λείπουν;

Τόσο η αίτηση όσο και τα συμπληρωματικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν συνολικά, εντός της αναφερόμενης προθεσμίας (3 Μαρτίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας).

5. Αν η πρόταση συμπεριλαμβάνει έκθεση σύγχρονης τέχνης και performance, σε ποια κατηγορία γίνεται η αίτηση;

Οι αιτούντες θα πρέπει να επιλέξουν σε ποια από τις κατηγορίες θα υποβάλουν αίτηση.

6. Υπάρχει δυνατότητα η πρόταση για Παραγωγή Performance & Dance Production να υλοποιηθεί μετά το 2021;

Οι προτάσεις για Παραγωγή Performance & Dance Production που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του Α’ εξαμήνου του 2022.

7. Στην κατηγορία παραγωγής Performance και Dance Production συμπεριλαμβάνονται και θεατρικές παραγωγές;

Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ δεν συμπεριλαμβάνει τη θεατρική δραστηριότητα στο πλαίσιο του Χορηγικού του Προγράμματος.

8. Αν η πρόταση χρηματοδοτείται μερικώς από άλλο φορέα, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας στην αξιολόγηση της αίτησης;

Όχι, ωστόσο είναι σημαντικό η προϋπάρχουσα χρηματοδότηση να αναφέρεται στην αίτηση.

9. Αν η πρόταση λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό είναι δυνατόν να κατατεθεί αίτηση χορηγίας;

Είναι δυνατόν να κατατεθεί αίτηση χορηγίας με την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός που υποβάλλει την πρόταση έχει έδρα στην Ελλάδα και συμμετέχει τουλάχιστον ένας Έλληνας καλλιτέχνης.

10. Υποστηρίζονται προγράμματα Residency;

Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ δεν υποστηρίζει προγράμματα Residency.

11. Οι εμπορικές γκαλερί τέχνης, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και οι Ομόρρυθμες Εταιρίες (Ο.Ε.) έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνο Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί με έδρα την Ελλάδα. Σε αυτούς περιλαμβάνονται Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Οργανισμοί και Ιδρύματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή Φορείς Τέχνης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

12. Υποστηρίζεται η παραγωγή ντοκιμαντέρ/φιλμ από το Χορηγικό Πρόγραμμα;

Παραγωγές ντοκιμαντέρ ή φιλμ γίνονται δεκτές μόνο αν υπάγονται στο πλαίσιο των προτάσεων και όχι ως ξεχωριστές αιτήσεις.

13. Μπορεί κάποιος καλλιτέχνης να υποβάλει αίτηση ως φυσικό πρόσωπο/ελεύθερος επαγγελματίας;

Όχι, μόνο Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς, Ιδρύματα ή Οργανισμοί που έχουν νομική υπόσταση μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα και όχι φυσικά νομικά πρόσωπα. Αν επιτευχθεί κάποια σύμπραξη με Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, Φορέα ή Ίδρυμα, τότε αυτός μπορεί να υποβάλει την αίτηση εκ μέρους του φυσικού προσώπου/ελεύθερου επαγγελματία.

14. Τι ακριβώς μπορεί να είναι το «νόμιμο παραστατικό στοιχείο»;

Ο Οργανισμός ΝΕΟΝ επιθυμεί οι επιχορηγούμενοι Οργανισμοί να έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν τιμολόγιο ή απόδειξη είσπραξης.

15. Χρειάζεται με την αίτηση να κατατεθούν τα στοιχεία τιμολόγησης της εταιρείας που θα κόψει το νόμιμο παραστατικό;

Χρειάζεται μόνο η επωνυμία του Οργανισμού και όχι τα στοιχεία τιμολόγησης. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, θα γίνει ενημέρωση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν.

16. Η παρουσία ξένων καλλιτεχνών μαζί με τους Έλληνες αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα;

Όχι, καθόλου, καθώς ο ΝΕΟΝ στηρίζει και προάγει τη σύμπραξη Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

17. Είναι απαραίτητο να κατατεθούν βιογραφικά των συμμετεχόντων μαζί με την πρόταση;

Δεν είναι απαραίτητο να κατατεθούν αναλυτικά βιογραφικά. Εάν όμως η πρόταση αφορά σύνολο καλλιτεχνών τότε πρέπει να αναφερθούν τόσο οι καλλιτέχνες όσο και οι λοιποί συντελεστές.

18. Είναι απαραίτητο να κατατεθούν πρόσθετα αρχεία προς υποστήριξη της πρότασης και εάν κατατεθούν ποιες είναι οι προϋποθέσεις υποβολής;

Δεν είναι απαραίτητο να κατατεθούν πρόσθετα αρχεία συμπληρωματικά στην αίτηση. Ωστόσο εάν οι συμμετέχοντες επιθυμούν την υποβολή πρόσθετων αρχείων αυτά μπορούν να αναρτηθούν στο σχετικό πεδίο που βρίσκεται στο τέλος της αίτησης. Ο μέγιστος αριθμός αρχείων είναι τα 10. Κάθε αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 σελίδες και να είναι έως 1ΜΒ. Το όνομα των αρχείων να είναι με λατινικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες. Οι αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι docx, tif, pdf, jpg, jpeg, gif, png, doc, xls, xlsx, pptx, ppt. Αρχεία που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν στην αξιολόγηση της πρότασης.

19. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στις ηλικίες των συμμετεχόντων;

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών.

20. Υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό έργων με τα οποία μπορεί να συμμετέχει κάποιος καλλιτέχνης;

Όχι, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος περιορισμός.

21. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ομάδες συμπεριλαμβάνονται σε μια πρόταση χορηγίας, πώς διανέμεται η χορηγική υποστήριξη;

Η χορηγική υποστήριξη παρέχεται στη συνολική πρόταση που έχει υποβληθεί. Το ποσό το διαχειρίζεται ο Φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί για την υλοποίηση του project.

22. Υπάρχει δυνατότητα να ξεπεραστεί το ποσό που δίνεται στις επιχορηγήσεις;

Το επιχορηγούμενο ποσό είναι αυτό που αναφέρεται και δεν μπορεί να υπερβεί τις €8,000 για Performance & Dance Production στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

23. Πότε αναμένεται να εισπραχθεί το ποσό;

Το ποσό αναμένεται να εισπραχθεί εντός έξι μηνών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και βεβαίως με το πέρας των απαραίτητων διαδικασιών.

24. Στα ποσά των επιχορηγήσεων συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ;

Η χορηγική υποστήριξη παρέχεται ως καθαρό ποσό, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

25. Υπάρχει κάποιος όρος από τον ΝΕΟΝ σχετικά με το πώς πρέπει να διανεμηθεί το ποσό των χορηγιών;

Ο επιχορηγούμενος επιλέγει να δαπανήσει το ποσό κατά βούληση για οτιδήποτε αφορά το χορηγούμενο project.

PERFORMANCE AND DANCE PRODUCTIONS GRANTS PROGRAM FOR 2021/2022

1. When do applications close?

The closing time for submitting applications is 12 noon (Greek time) on 3 March 2021.

2. What is the application process?

a. Select the grant category you wish to apply for (Contemporary Art Exhibitions or Performance & Dance Productions) and fill the corresponding application form.

b. Review your application and all attachments before submitting the form.

c. You will receive an email confirming the successful submission of your application. In case you did not receive such an email, please check the junk folders before contacting us at grants@neon.org.gr.

d. A copy of the application will be sent in the confirmation email. Please review the application for any disparities and get in contact with us at grants@neon.org.gr by the closing time (3 March 2021 at 12 noon, Greek time) in case the application was not submitted correctly. We will not be accepting any edits to the application after the application deadline expires.

3. May I submit more than one application in each category or one in total for both categories?

You can only submit one application in each category ie. a maximum of two applications.

4. Is it possible to submit the application before the deadline and submit any supplementary documents at a later date?

Both the application and all supplementary documents must be submitted in full by the submission deadline (3 March 2021 at 12 noon, Greek time).

5. Which category would an application fall under if it includes both a contemporary art exhibition and a performance?

It’s up to the applicant to choose which category suits their project best.

6. Is it possible for the proposed Performance & Dance Production to take place after 2021?

Successful applicants for Performance & Dance Productions must ensure that the project is held by the end of June of 2022.

7. Are theater productions eligible in the category for performance or dance productions?

NEON does not consider applications for theater productions for its grants program.

8. If the proposal is partially funded by another body will that prejudice the evaluation of the application?

No. However, it is important that any existing funding is acknowledged in the application.

9. Can a grant proposal be submitted if the project will take place abroad?

A grant proposal for a project abroad may be submitted as long as the organization submitting the proposal is based in Greece and at least one Greek artist participates.

10. Are grants awarded for residency programs?

NEON grants are not available for residency programs.

11. Are commercial art galleries and general partnership firms eligible to apply?

Applications can be submitted only by non profit Organizations based in Greece. This includes public or private Institutions and organizations, and public or private arts bodies.

12. Are documentary or film productions supported by the grants program?

Documentary or film productions are supported only if they fulfil the criteria listed in the open call as part of a Performance and Dance Productions and not as independent or standalone proposals.

13. Can an artist apply as an individual?

Only non profit organizations, bodies and institutions with legal status may submit an application and not individuals. If an artist is in partnership with an agency or non profit organization or institution, then that organization can submit the application on the artist’s behalf.

14. What form should the ‘legal supporting document’ take?

NEON requires organizations receiving grants to be able to issue an invoice or receipt.

15. Is it necessary to submit invoice information for the company with the application?

It is only necessary to submit the legal name of the organization and not the invoicing details. Once the application has been approved, we will inform you about the necessary supporting documents that need to be submitted.

16. Will it prejudice an application if a proposal includes foreign artists as well as Greek ones?

Not at all. NEON supports and promotes collaboration between Greek and foreign artists.

17. Is it necessary to include the CVs of all participants in the application?

If the proposal includes several artists then both the artists and the participating team need to be mentioned. It is not necessary to submit extended CVs.

18. Is it necessary to submit additional files in support of the application and if submitted what are the requirements?

It is not necessary to submit additional files apart from the information included in the application form. However if an applicant wishes to submit additional files they can upload them on the files box at the end of the application. The maximum number to be uploaded is 10 files. Each file should not exceed 2 pages and 1MB. The accepted file types are docx, tif, pdf, jpg, jpeg, gif, png, doc, xls, xlsx, pptx, ppt. Files that don’t meet these conditions will not be included in the evaluation

19. Is there an age restriction for participants?

Applicants must be at least 18 years of age.

20. Is there a limit to the number of works by one artist that can be included?

There is no such limit.

21. If two or more groups are included in an application, how will the grant amount be distributed?

The grant amount is awarded to the proposal as a whole and is then managed by whichever organization submitted the proposal and received the grant.

22. Is it possible to exceed the stated amount of the grant?

The amount awarded will not exceed the one stated in the open call (€8,000 for Performances &Dance Productions – held either in Greece or abroad.)

23. How long will it be before the amount of the grant is paid?

The amount should be paid within approximately six months of the announcement of successful applicants and after the completion of all necessary procedures.

24. Is VAT included in the amount of the grant?

The grant is provided as a net amount, excluding VAT.

25. Does NEON stipulate how the grant money should be spent?

The successful applicant may spend the amount on anything that pertains to the grant project.