• Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ
  • TERRAPOLIS |                  ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΕΧΝΗ; | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ | ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 2015