• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΝΕΟΝ 2015/2016
  • AV | Readers’ Choice Award
  • COMMUNITY PROJECTS 2014 PHOTO ALBUM
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΗΔΕΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • NEON FUND FOR EMST | 2014